دزدگیر ماشین

دزدگیر ماشین

دزدگیر ماشین

دزدگیر ماشین چگونه کار می کند؟

اولین سند نشان می دهد که اولین سارق ماشین در سال 1896بوده است.از دهه ی اخیرتا به امروز خودروها به طور طبیعی مورد هدف سارقان قرار گرفته اند وتنها دلیل این است که خودرو ها گران قیمت هستند به همین دلیل به راحتی فروخته می شوند. آمارها حاکی از این است که هر بیست  ثانیه شییشه یک خودرو به تنهایی در ایالات متحده شکسته می شود.
درآمارها این تعجب آور نیست که میلیون ها مردم سیستم های دزدگیر گران قیمت می خرند
امروزه هر ماشینی مجهز به سنسورها الکترونیکی،آژیرهایی با صدای بلندوسیستم  فعال کننده کنترل از راه دور است.این ماشین ها دارای امنیت بالایی هستند.
در این مقاله ما به دزدگیرهای مدرن نگاه می کنیم و میفهمیم که چگونه آنها کارمی کنند.این تعجب آور است که دزدگیرهای خودرو مدرن چه جزئیاتی دارند اما حتی شگفت انگیز تر اینکه دزدان ماشین ها هنوز دنبال راه حلی برای عبورکردن از این دزدگیرها هستند.
اگر شما میخواهید درباره دزدگیر خودروفکر کنید آن ساده ترین شکل رادارد.آن هیچ چیزی ندارداما یک یا چند سنسور به آژیر نصب شده است .هر دزدگیر دارای یک سویچ است که به درب خودرو نصب است وآن سیم کشی شده است طوری که اگر کسی قصد باز کردن درب راداشته باشد بدون زدن دکمه کنترل از راه دور صدای آژیر شروع به صدا در آمدن می کند.
بیشتر سیستم های دزدگیرخودروی مدرن تعدادی قطعات اساسی دارند وآنها شامل:
•    تعدادی از سنسورهاکه می تواند شامل سویچ ها،سنسورفشاروردیاب حرکت باشد
•    یک آژیر،اغلب توانایی ساختن چند نوع ازصدا ها دارد که می توانید هر کدام از صداها را روی ماشین تان سوار کنید
•    گیرنده رادیواجازه می دهد بدون سیم از طریق دکمه کنترل شود
•    باتری کمکی حتی اگر باتری اصلی قطع شود می تواند کار کند
•    واحد کنترل کامپیوتری که هرصدا وهرچیزی از هشدار دهنده بیاید نمایش می دهدرا مغز سیستم می گویند.
مغزدر سیستم های پیشرفته درواقع یک کامپیوترکوچک است.کار مغزسیستم بستن سویچ هایی است که دستگاه های دزدگیر راشامل بوق ،چراغ چلوی ماشین رافعال میکند یا حتی آژیر را نصب می کند.
آژیر دزدگیرخودرو
همه ما می دانیم که تعدادزیادی ازقطعات قبلاروی ماشین شما ساخته شده اند که باعث
می شود که بطورمفیدی روی سیگنال های دزدگیر کارکنند اما حداقل بیشتر سیستم های دزدگیرخودروزمانی که سنسورها یک مزاحم رانشان می دهند باید صدای بوق زدن یا فلش زدن چراغ های جلوی ماشین را انجام دهند.آنها همچنین ممکن است طوری سیم کشی شوند که بتوانیم با کنترل از راه دور تا استارترماشین راخاموش کنیم یا حتی موتور ماشین از کاربیندازیم .
 همچنین سیستم های دزدگیر پیشرفته شامل آژیرهای جداگانه ای هستند که نوعی از صداهای پرسروصدارا ایجاد می کنند که ایجاد کردن این سروصدا ها دزدماشین را متوجه خود می کند و تعدادزیادی از این سارقان با شنیدن سروصدای دزدگیرخودروفرارمی کنند.
حتی با برخی از این دزدگیرهای خودرو شما می توانید مدل های مشخصی از سروصدای آژیرها را روی ماشین خود قراربدهید وصدای دزدگیر ماشین خودرا ازصدای دزدگیرماشین های دیگر به راحتی تشخیص دهید.
باتوجه به خصوصیات های آژیرخودرو که در این مقاله مطالعه کردید شما می تواندبه مراجه به سایت پیام جی پی اس این دزدگیرماشین هارا بخرید وامنیت ماشین خودرابالاببرید.
شنبه, 30 شهریور 1392-- نوشته شده توسط -- دسته : دزدگیر