ردیاب در سرویس مدارس

ردیاب در سرویس مدارس

ردیاب در سرویس مدارس

مقدمه:
سیستم مدیریت حمل و نقل مدارس بطور ویژه ای برای والدین جهت اطمینان از ایمنی و امنیت فرزندانشان در طول مسیر مدرسه اهمیت دارد.
تولید ردیاب برای سرویس مدارس، باعث تاثیر زیادی در ایمنی دانش آموزان شده است. هم چنین این نوع ردیاب توانسته است با کمک به آموزش و پرورش مناطق مختلف باعث بهینه سازی مدیریت مدرسه، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و نظارت بیشتر و دقیق تر بر ایمنی دانش آموزان مدارس شده است.
با استفاده از این ردیاب می توانید بسیاری از مشکلات مدارس خود را حل کرده و باعث بهبود خدمات به دانش آموزان شوید. چرا که با در اختیار داشتن این ردیاب می توانید دائما با سرویس مدرسه در تماس باشید و از سرعت آن در هر لحظه آگاهی داشته باشید و در صورت بروز مشکل به سرعت درصدد رفع آن باشید.
در واقع خرید این ردیاب به عنوان یک هزینه به شمار نمی آید، بلکه بعنوان یک سرمایه گذاری محسوب می شود.
مزایا:
از مزایای این ردیاب جهت استفاده در سرویس مدارس می توان به این موارد اشاره کرد: پیگیری لحظه به لحظه سرویس مدارس و زمان رسیدن، افزایش ایمنی دانش آموزان با نظارت دقیق بر سرعت سرویس مدارس، هدایت سرویس مدارس به مسیرهای کم حادثه، کاهش هزینه های عملیاتی و سوختی با کاهش مسیرهای سرویس مدارس و مشاهده سرویس در طی حرکت به سمت مدرسه.
همچنین با این وسیله می توان پدر و مادرها را نیز از نگرانی نجات داد و با مشاهده سرویس در طی مسیر و توقف های آن در طول مسیر می توانند از موقعیت دقیق فرزند خود بخوبی آگاه شوند.
مورد دیگر نیز اینکه در صورت تخلف راننده در طی مسیر، این اقدام توسط ارسال پیام کوتاه به والدین اطلاع رسانی می شود و آنها می توانند این موضوع را پیگیری نمایند.
همچنین گفتنی است با استفاده از این ردیاب و هدایت سرویس مدرسه از مسیرهای کوتاه تر، هم در هزینه سوخت صرفه جویی می شود و نیز از آن مهمتر با کاهش مسیر و همچنین کاهش مدت توقف می توان تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی محیط زیست داشت و از این نظر نیز به حفظ محیط زیست کمک خواهد شد.

چهارشنبه, 25 دی 1392-- نوشته شده توسط -- دسته : ردیاب