ردیاب در معادن شن و ماسه

ردیاب در معادن شن و ماسه

ردیاب در معادن شن و ماسه

گروه پیام جی پی اس با تجربه مفید در نصب دستگاههای ردیاب خودرو مخصوص خودروهای ماشین های کمپرسی کمک شایانی در این امر به صاحبان این خودرو ها نموده است

با نصب دستگه ردیاب خودرو در هر کمپرسی صاحب خودرو قادر است در منزل تعداد مسیرهائیکه راننده بارگیری نموده است را به راحتی در کامپیوتر مشاهده کند

با نصب ردیاب خودرو سه کمک شایان به صاحب کمپرسی انجام می شود

1- کنترل و نظارت دقیق به مکانهائیکه خودرو بارگیری نموده

2-محاسبه میزان سوخت مصرفی

3- در صورت سرقت خودرو قابلیت ردیابی آن

سه شنبه, 02 اردیبهشت 1393-- نوشته شده توسط -- دسته : ردیاب