top

ინსტალაციის სახელმძღვანელო iOS

ნაბიჯები შეტყობინებების აპის ვებ მალსახმობის დასამატებლად თქვენი მობილურის მთავარ ეკრანზე:

– გახსენით https://payamgps.com/portal Safari ბრაუზერში

– აირჩიეთ


– გთხოვთ, აირჩიოთ დამატება მთავარ ეკრანზე

– გთხოვთ, აირჩიოთ დამატება

– გახსენით შეტყობინებების ვებ აპლიკაცია თქვენი მობილურის მთავარ ეკრანზე

– შედით თქვენი მომხმარებლის სახელით და პაროლით