لوگو پیام جی پی اس
(واحد فروش (26760035-26760023-26760447 (فروش سازمانی (09307465151-09129251556

Personal Tracker
Tracker

Personal Tracker

شنبه, 09 فروردین 1393

Personal Tracker User Manual TS-MV6 09195575351-09355073623 ادامه مقاله...

personal
Tracker

personal

شنبه, 09 فروردین 1393

Personal Tracker User Manual,payam group work in gps personal tracker 10 years ادامه مقاله...

GPS Vehicle Tracker
GPS

GPS Vehicle Tracker

شنبه, 09 فروردین 1393

GPS Vehicle Tracker User Manual ادامه مقاله...

GPS Tracker
GPS

GPS Tracker

شنبه, 09 فروردین 1393

GPS Tracker User Manual For car with OBD port ادامه مقاله...

GPS Tracker motorcycle
Tracker

GPS Tracker motorcycle

شنبه, 09 فروردین 1393

GPS Tracker User Manual For Auto, scooter and motorcycle ادامه مقاله...

GPS Vehicle
Tracker

GPS Vehicle

شنبه, 09 فروردین 1393

GPS Vehicle Tracker User Manual ادامه مقاله...

ردیاب خودرو
ردیاب

ردیاب خودرو

چهارشنبه, 14 اسفند 1392

با توجه به افزایش خودروهای شخصی و هم چنین رو به رشد بودن سفرهای درون شهری و برون شهری توسط این وسایل، نیاز است تا توجه ویژه ای در این زمینه صورت گیرد. با استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی می توان در هر لحظه و هر مکان، وضعیت خودروی شخصی خود را توسط ردیاب های مخصوص تولید شده، در نظر داشته باشید. در ادامه به برخی از ویژگی های مهم این ردیاب ها اشاره می شود. ادامه مقاله...

ردیاب
ردیاب

ردیاب

چهارشنبه, 14 اسفند 1392

09195575351-09355073623 امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و افزایش خودروهای شخصی در شهرها و کشورهای مختلف، ضروری است تا توجه خاصی در این زمینه برای بهینه سازی استفاده از خودروهای شخصی انجام داد. ادامه مقاله...

ردیابی
ردیاب

ردیابی

چهارشنبه, 14 اسفند 1392

همانطور که می دانیم امروزه یکی از دغدغه های مهم افراد در شهرها و کشورهای مختلف نظارت دقیق بر عملکرد خودروی شخصی خود می باشد. با استفاده از تکنولوژی تولید ردیاب، این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است و دارندگان وسایل نقلیه شخصی قادرند تا با تهیه و نصب این ردیاب ها در خودروهای خود تا حد زیادی مشکلات خود را مرتفع نمایند. ادامه مقاله...

ردیابی خودرو در وزارت نیرو
ردیابی خودرو

ردیابی خودرو در وزارت نیرو

سه شنبه, 22 بهمن 1392

با توجه به اینکه امروزه در کشور ما یکی از مهترین وزارتخانه ها، وزارت نیرو می باشد ضروری است تا توجه ویژه ای به این وزارت خانه و سازمان های مرتیط با آن شود تا در انجام وظایف مربوطه به نحو مطلوب عمل کنند. از وظایف مهمی که این وزارت خانه دارد تامین و توزیع آب و برق مصرفی در شهرها و روستاها، ایجاد شبکه ها و تصفیه خانه های فاضلاب و بسیاری از موارد حیاتی دیگر می باشد که این موارد باعث شده اند تا ضروری باشد که توجه ویژه ای به عملکرد این وزارتخانه شود. ادامه مقاله...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32